Groen vraagt fietstoets bij openbare werken. Stadbestuur Oudenaarde wil het niet leren!

15 November 2015

Groen vraagt fietstoets bij openbare werken. Stadbestuur Oudenaarde wil het niet leren!

Vandaag werd de Beverestraat terug opengesteld voor alle verkeer. De voorbije dagen werd het kruispunt met de Neringstraat heraangelegd. De Neringstraat is onderdeel van de fietsring rond het stadscentrum en is voor schoolgaande fietsers een directe toegang tot de nabijgelegen scholen. Ook bij deze werken ontbrak de fietsreflex. De oversteek van de Beverestraat is voor fietsers niet beter geworden dan voor aanvang van de werken. Zij moeten een te hoge boordsteen op- of afrijden om de straat te kruisen. De stad wil het niet leren.   "Recent werd het fietspad langs de BrandWoeker tussen het park Liedts en Achter de Wacht geopend", begint Groen-gemeenteraadslid en fietser Steven Bettens, "Fietsers moesten op een boordsteen springen om het fietspad op te kunnen. Na een klacht werd de situatie enigszins verbeterd. In de Meerspoortsteeg, aan het Centrum Ronde van Vlaanderen, lag centraal een voor fietsers gevaarlijke goot met steile randen. Op vraag van de Fietsersbond werd de goot weggenomen en vervangen door kasseien, zoals in de ganse steeg."

 

"Vandaag werd het kruispunt van de Beverestraat met de Neringstraat heropend", vervolgt Bettens. "Het is duidelijk dat ook nu weer onvoldoende rekening is gehouden met de fietser. Fietsers op de fietsring moeten een te hoge boordsteen op- of afrijden om de Beverestraat te kruisen. Zal dit euvel opnieuw pas verholpen worden na een klacht? Bovendien is de heraanleg strijdig met het mobiliteitsplan. Hierin is de fietsring onderdeel van een fijnmazig fietsnetwerk om scholen en station veilig te bereiken. In het plan wordt voorgesteld om alle kruisingen van de fietsring met het autoverkeer verhoogd aan te leggen. Ook dit is bij de werken in de Beverestraat niet gebeurd."

"Oudenaarde wil dé fietsstad van de regio worden, maar laat bij werken na om het voor de fietser comfortabeler en veiliger te maken. Groen vraagt daarom dat openbare werken getoetst worden aan het comfort en de veiligheid van de fietser. In een stad die participatie hoog in het vaandel draagt, zou het advies van en overleg met de Fietsersbond vanzelfsprekend moeten zijn", besluit Bettens, "Deze fietstoets zal niet alleen aan het comfort en de veiligheid van de fietsers ten goede komen, het betekent ook het vermijden van nodeloze kosten door aanpassingen na het einde van de werken."

 

Meer info: Steven Bettens - 0474 88 19 54