Curieuzeneuzen: ook in Oudenaarde nood aan een luchtkwaliteitsplan

29 September 2018

Curieuzeneuzen: ook in Oudenaarde nood aan een luchtkwaliteitsplan

Vandaag raakten de meetresultaten van het Curieuzeneuzen-onderzoek bekend. Het onderzoek bevestigt de resultaten van de luchtkwaliteitskaart die de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) in januari publiceerde.

De pijnpunten zijn dezelfde en ze tonen zeer duidelijk aan: daar waar het verkeer stilstaat en opstopt - aan verkeerslichten, kruispunten, ronde punten,... - is de luchtkwaliteit het slechts. Voor Oudenaarde is dat in het centrum van Bevere, de Beverestraat, de Bergstraat, het centrum van Leupegem, de N46 in Ename, de Oudstrijderstraat, Nestor De Tièrestraat,...

 

“Groen wil een lokaal luchtkwaliteitsplan uitwerken”, legt lijsttrekker Elisabeth Meuleman uit. "Het luchtkwaliteitsplan bestaat uit een circulatieplan dat files aanpakt, verkeer uit het centrum weert en inzet op het gebruik van alternatieven voor de wagen. Ondanks de heraanleg blijft de Markt bv. een drukke verkeers-as. Verdere maatregelen moeten genomen worden om verkeer om te leiden via de N60, zodat ook Bevere wordt ontlast. Er komt een verbod voor vrachtwagens in het centrum tijdens peakmomenten, bij het begin en aan het einde van de schooldag. Er moet werk gemaakt worden van de heraanplanting van groen(schermen) langs de N60. Functioneel fietsen moet nog veel meer worden aangemoedigd, veilige fietsinfrastructuur is daarvoor een essentiële voorwaarde. Ook elektrisch rijden kan worden gestimuleerd op gemeentelijk niveau. De stad moet aandringen op een kilometerheffing voor vrachtwagens op de N46 en andere gewestwegen in onze stad om het vervuilende vrachtverkeer te weren. Dit zijn maar enkele maatregelen die een lokaal luchtkwaliteitsplan kan bevatten", besluit Meuleman.

 

"Daarnaast vergroenen we ook de stad. Meer groen heeft immers een duidelijk effect op de luchtkwaliteit. Bij elke heraanleg van straten of pleinen zijn we kritisch over de hoeveelheid beton of asfalt die wordt gebruikt. Het deel van het publiek domein dat niet nodig is voor parkeerplaatsen, verkeer, terrassen of evenementen vullen we maximaal groen in."

 

"Tenslotte zorgen we eerst voor de longen van onze kinderen. We zorgen voor groenbuffers in de buurt van scholen en we willen een pak meer schoolstraten. Ze zorgen voor betere lucht maar verhogen ook de veiligheid. Zo zetten we in op een toegankelijker, gezonder en veiliger Oudenaarde.”