Elisabeth Meuleman wordt nieuwe fractievoorzitster in het Vlaams parlement

23 November 2012

Elisabeth Meuleman wordt nieuwe fractievoorzitster in het Vlaams parlement

Na drie jaar als fractievoorzitter van Groen verlaat Filip Watteeuw het Vlaams Parlement. Hij wordt begin januari schepen in Gent en krijgt de zware bevoegdheden Openbare Werken en Mobiliteit in de nieuwe Gentse driepartijencoalitie SP.A, Groen en Open VLD. Filip Watteeuw wordt als fractieleider opgevolgd door Elisabeth Meuleman. Zij werd in consensus door de fractie naar voor geschoven.Elisabeth Meuleman heeft de voorbije jaren het onderwijs- en jeugdbeleid van de Vlaamse regering kritisch opgevolgd. Nu zal zij ook haar uitgesproken visie over de ecologische en sociale thema's in het parlement met verve naar voren brengen. "In tijden van economische crisis komen de kerntaken van de overheid onder druk te staan. Voor Groen zijn die kerntaken duidelijk: een duurzaam en Groen economisch kader scheppen, armoede aanpakken en instaan voor excellent en emanciperend onderwijs", zegt Meuleman.

"Groen beleid staat voor mij altijd garant voor sociaal beleid: in het energiedossier, op vlak van lokale economie en het KMO-beleid, van werkgelegenheid en klimaatbeleid. Nu investeren in structurele maatregelen die onze economie vergroenen, heeft duurzame sociale effecten in de toekomst."

De voorbije drie jaar toonde Groen zich een actieve fractie met veel energie en inspiratie in het parlement. Ministers zoals Smet, Schauvliege en Peeters werd op regelmatige basis het vuur aan de schenen gelegd als zij een asociaal of onduurzaam beleid voerden. "Ik zal er als fractievoorzitster voor zorgen dat de inbreng van de Groene parlementairen nog bepalender wordt in de debatten over de toekomst van Vlaanderen. Het geheel is immers meer dan de som van de delen en dat is voor een fractie in het parlement niet anders," aldus Meuleman.

Elisabeth Meuleman is Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid te Oudenaarde www.elisabethmeuleman.be

e-mail: [email protected]