Groen presenteert "afvinklijst" van 70 verbeterpunten voor de fietser in Oudenaarde

01 September 2016

Groen presenteert

In de Week van de Mobiliteit presenteert Groen het Oudenaardse stadsbestuur een kant-en-klare "afvinklijst": 70 punten die het comfort en de veiligheid van de fietser gevoelig kunnen verbeteren. "In het 'Groot Verkeersonderzoek' dat een nationale krant liet uitvoeren lazen we vorige week dat in onze regio 52 % van de ouders hun kind(eren) met een bang hart naar school zien vertrekken. Dat zou volgens de krant de hoogste score in onze provincie zijn. Toch wel bedenkelijk", stelt Groen voorzitter Steven Bettens. "Oudenaarde wil dé fietsstad van onze regio worden en dong - terecht tevergeefs, zo blijkt nu - al twee maal (in 2012 en 2015) naar de titel 'Fietsstad van het jaar'. Voor ons is het duidelijk: de stad moet een tand bij steken om meer mensen op de fiets te krijgen."  

"Met onze kant-en-klare afvinklijst willen wij het stadsbestuur op weg helpen om op heel korte termijn concrete verbeteringen te realiseren. Natuurlijk blijven wij ijveren voor structurele en meer ingrijpende maatregelen, zoals vrijliggende fietspaden vanuit de deelgemeenten en een veilige oversteek aan de kerk in Leupegem," beklemtoont Steven Bettens, "maar de lijst die we nu presenteren bestaat uit eenvoudig op te lossen ongemakken, die relatief goedkoop en meestal zonder openbare aanbesteding kunnen worden opgelost. Groen vraagt dat het stadsbestuur deze knelpunten nog deze legislatuur aanpakt."

De partij Groen stelde haar lijst voor aan het fietspad op de Matthijs Casteleinstraat (de vaste brug over de Schelde vanuit Leupegem).

 
"Op dit ogenblik is er een zeer goed ingerichte fietsoversteek op de Matthijs Casteleinstraat, op de plaats waar het fietspad langs de spoorweg aansluit op de Matthijs Casteleinstraat. Op de Matthijs Casteleinstraat zelf zijn er ter hoogte van de oversteek langs beide zijden fietspaden geschilderd over een afstand van een paar meters. Langs de rest van deze straat, die onderdeel is van de fietsring, wordt langs beide zijden geparkeerd. Nochtans rijden erg veel fietsers en schoolgaande jeugd de stad langs deze weg binnen, maar in de spits ook heel wat auto's. Groen vraagt dat het fietspad dringend wordt doorgetrokken en de geparkeerde auto's langs de brug geweerd. Geen dure ingreep, en het zou de veiligheid van de fietser zoveel verhogen", benadrukt Steven Bettens.

"Andere veel voorkomende ongemakken zijn de borduren. Het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid benadrukt het belang van het volledig vermijden van een goot en boordsteen bij het begin en het einde van een fietspad en bij elke kruising van een rijweg", aldus Bettens. "Het stadsbestuur in Oudenaarde blijft boordstenen plaatsen. Een van de meest frappante voorbeelden is de recente heraanleg van het kruispunt van de Beverestraat met de Verduresraat. Borduren zijn oncomfortabel maar ook onveilig: schuin een borduur oprijden zoals op het nieuwe fietspad aan de ophaalbrug richting Pamelekerk of vanaf het Jezuïetenplein richting Krekelput, vergroot de kans op uitschuiven. Heel wat fietspaden zijn ook in slechte staat, met putten of uitstekende riooldeksels, en vaak is de signalisatie alles behalve uniform."

"Gewapend met pen, papier en een fototoestel fietsten we Oudenaarde rond. Onze lijst is ongetwijfeld onvolledig en we zullen problemen blijven signaleren. Maar we vragen alvast aan onze schepen van mobiliteit om met onze afvinklijst in de hand deze onveilige plekken aan te pakken. We hopen dat hij deze uitdaging aangaat en onze lijst tegen het einde van deze bestuursperiode afwerkt", besluit Bettens.

 

Meer info: Steven Bettens, 0474 88 19 54

BIJLAGEN:

aan_te_pakken_fietsproblemen_v5.pdf