Ga voor mix van wonen en natuur op Santens-site

12 December 2023

Ga voor mix van wonen en natuur op Santens-site

Maak van de Santens-site een kwaliteitsvol maar beperkt woonproject, met aandacht voor de leefbaarheid van de buurt en de stad, voor de mobiliteit en voor behoud van voldoende groen.

‘Met verbazing zien we hoe de huidige coalitiepartners vechtend over straat rollen over de invulling van de site Santens’, zegt Meer dan Groen-lijsttrekker Elisabeth Meuleman. ‘CD&V voert plots oppositie tegen plannen die acht jaar geleden opgestart werden door hun eigen schepen Richard Eeckhaut. Ze keurden alle stappen in het proces goed, en nu keren ze hun kar. Dit ruikt naar electorale profilering en populisme in plaats van het opnemen van verantwoordelijkheid. Met Meer dan Groen zeggen wij al jaren consequent hetzelfde: maak van de Santens-site een kwaliteitsvol maar beperkt woonproject, met aandacht voor de leefbaarheid van de buurt en de stad, voor de mobiliteit en voor behoud van voldoende groen.’

Meer dan Groen-kandidaat en expert ruimtelijke ordening Ruben Verstraeten vult aan: ‘De Schelde en de groene Scheldeboorden vormen een groene long tot diep in de stad, dit is een unieke en uitzonderlijke situatie: een grote, waardevolle natuurlijke blauwgroene ader die onze twee stadsdelen doorsnijdt en op die manier onze stad van groen en lucht en ademruimte voorziet. Het zou ontzettend dom zijn om die weg te nemen en volledig op te vullen met bebouwing tot dicht tegen de Schelde.’

‘Anderzijds’, licht Meuleman verder toe, ‘is de hele Santens-zone nu paars ingekleurd. Dat wil zeggen dat dit een zone is voor zware industrie. Als er geen bestemmingswijziging en dus geen GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) komt dan kan de ontwikkelaar dit gebied ten allen tijde als industriegrond verkopen. Is het dat wat we willen? Voor Meer dan Groen is dat alvast niet de piste die wij verkiezen!’

Verstraeten en Meuleman zijn duidelijk: ‘Onze visie op het gebied is de volgende: geen 500 maar een beperkter aantal woningen en een ontsluiting van de site die de omliggende straten niet verder belast. Daar zijn oplossingen voor mogelijk. Verder willen we een groot stuk van het gebied voorbehouden voor een groenzone die de stad met de Schelde verbindt en zorgt voor een groene doorsteek. Zo behouden we onze blauwgroene long en maken we van een zone die anders bestemd is voor zware industrie een kwaliteitsvol project in onze stad.’

‘We roepen de CD&V dan ook op om mee hun verantwoordelijkheid te nemen. Al acht jaar loopt deze procedure. Het is nu tijd om beslissingen te nemen om van een zone voor zware industrie midden in de stad een veel kwalitatiever park- en woonproject te maken.’