Groen-parlementsleden bedanken leraren voor hun tomeloze inzet!

16 Oktober 2010

Groen-parlementsleden bedanken leraren voor hun tomeloze inzet!

Persmededeling 5 oktober 2010 Groen-parlementsleden bedanken leraren voor hun tomeloze inzet! Inspirerende, goed opgeleide leerkrachten zijn de motor van goed onderwijs. Op de "Dag van de Leraar" wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de rol van de leraar daarin. Groen-parlementsleden Elisabeth Meuleman, Freya Piryns en Elke Van den Brandt hebben deze ochtend het lerarenteam van hun kinderen bedankt voor hun tomeloze inzet en dagen tegelijkertijd Vlaams minister van Onderwijs Smet uit om de modernisering van het lerarenberoep mee op te nemen in de geplande hervorming van het secundair onderwijs.

Leerkrachten maken het verschil in het leven van kinderen en jongeren. Leraren die met hart en ziel hun werk doen, geven kinderen kansen die ze thuis soms niet krijgen. Maar het valt niet mee om steeds weer vol passie voor de klas te staan. In een samenleving die steeds complexer en meer divers is, komen er voor leerkrachten steeds taken bij en wordt het lerarenberoep zwaarder. Er dreigt een tekort aan leraren. Groen wil het lerarenberoep aantrekkelijker maken.

  • In het kleuter- en basisonderwijs is er nood aan een uitgebouwd lerarenteam waar ook plaats is voor kinderverzorgsters met een korte opleiding en voor onderwijzend personeel met een pedagogisch masterdiploma. Via verdere opleidingen en ervaring kunnen beginnende leerkrachten doorgroeien.
  • In het secundair onderwijs hebben startende leraars behoefte aan werkzekerheid en begeleiding. Voor ervaren leerkrachten wil Groen het mandaat van de senior leraar invoeren. Wie 10 jaar leraar is en voldoet aan een aantal objectieve criteria, kan toegang krijgen tot een functie met bijkomende pedagogische verantwoordelijkheden en een mandaatvergoeding.

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste voor Groen, heeft op de "Dag van de Leraar" ook een politieke boodschap voor de minister van Onderwijs. "De hervorming van het secundair onderwijs kan niet slagen zonder het beroep van leraar te moderniseren. Naast nieuwe structuren en pedagogische principes, moeten ook de aanbevelingen over het lerarenberoep van de commissie Monard ter harte worden genomen." Volgens Meuleman kan het een niet zonder het ander: "Minister Smet benadrukt terecht sterk de nood aan competentiegericht onderwijs. De gevolgen hiervan voor de (toekomstige) leerkrachten zijn enorm. Groen! daagt de minister dan ook uit om de modernisering van het lerarenberoep ten volle mee op te nemen in de hervorming van het onderwijs, anders heeft die geen kans op slagen."

Op 19 maart 2011 organiseert Groen een onderwijscongres. De modernisering van het lerarenberoep is een thema dat er centraal zal staan.

Meer info: Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid, 0473 41 61 47