Groen forceert doorbraak in de restauratie van de Einse crypte

09 Juni 2010

Groen forceert doorbraak in de restauratie van de Einse crypte

Persmededeling 8 juni 2010 De Einse crypte wordt gered! Groen Oudenaarde beet zich in 2008 vast in het dossier rond de unieke en historisch zeer waardevolle crypte van de Eligiuskerk in Eine. Deze week kwam tenslotte het verlossende antwoord van minister Bourgeois, op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman: "Aangezien door overleg geen vooruitgang in het dossier wordt bekomen zal Ruimte en Erfgoed de aanstelling van een onderzoeksbureau en restaurateur afdwingen via gerechtelijke weg", stelt minister Bourgeois.

Einde 2008, begin 2009 voerde Groen Oudenaarde een uitgebreid onderzoek naar het bouwkundig erfgoed in onze stad. Wij moesten vaststellen dat Oudenaarde niet altijd zorgzaam omspringt met ons erfgoed. De resultaten van ons onderzoek maakten we bekend in een dossier dat we begin februari 2009 voorstelden aan de pers. Ons dossier besloten we met twaalf actiepunten. Het allereerste actiepunt was de dringende restauratie van de crypte onder de Eligiuskerk in Eine. Hoewel dhr. Van Der Meiren, voorzitter van de Einse kerkfabriek, de afgelopen jaren reeds meermaals had laten optekenen dat met de restauratie zou begonnen worden, werd tijdens ons onderzoek duidelijk dat nog geen enkel initiatief tot restauratie werd genomen. Het Vlaams agentschap Ruimte en Erfgoed meldde ons dat de kerkfabriek nog geen enkele stap had gezet. Het stadsbestuur had tot dan toe ook nog geen contact opgenomen met de kerkfabriek om hen tot restauratie aan te zetten. Het stadsbestuur liet de eigenaar tevens na te wijzen op de onderhoudsplicht van zijn beschermd erfgoed.

In maart 2009 gaven we voor een volle zaal in de Casino een infoavond over de crypte. Dr. Patrick Devos, erfgoedexpert, stelde toen met klem dat het niet te laat is voor restauratie. Schepen van Cultuur Hove (Open-VLD) beweerde echter dat het stadsbestuur niets kon ondernemen omdat het de kerkfabriek zelf is die het initiatief moest nemen. Vervolgens nam Groen! Oudenaarde het initiatief. We schreven het Vlaamse agentschap Ruimte en Erfgoed en de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen aan om onze bezorgdheid over de staat van de crypte te uiten en te vragen spoedig stappen te ondernemen zodat met de restauratie kon begonnen worden.

Contact met Ruimte en Erfgoed leerde ons dat er eind maart 2010 nog steeds niets was gebeurd. "Omdat ons geduld niet oneindig is vroeg ik minister Bourgeois dwingende maatregelen op te leggen om de eigenaar van het monument ertoe aan te zetten om een restauratiedossier op te starten. Het is immers decretaal vastgelegd dat de Vlaamse overheid dit kan doen", zegt Elisabeth Meuleman, gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid voor Groen. Minister Bourgeois antwoordde het volgende: "Op basis van een studie uit 2003 van Walter Schudel (één van de sprekers op onze infoavond over de crypte in maart 2009) zal overgegaan worden tot de aanstelling van een restaurateur en een onderzoeksbureau. Aangezien door overleg geen vooruitgang in het dossier wordt bekomen zal Ruimte en Erfgoed beide aanstellingen afdwingen via gerechtelijke weg."

Groen! Oudenaarde betreurt dat overleg niets heeft opgeleverd en dat dit dossier, dat al talrijke keren dor experts en verenigingen zoals de Einse Heemkundige Kring Westerring werd aangekaart, jaren heeft moeten aanslepen. Maar we zijn verheugd dat een doorbraak nu eindelijk in zicht lijkt!

Meer info voor de pers

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid, tel. 0473 41 61 47

Steven Bettens, voorzitter Groen Oudenaarde, tel. 055 30 08 37, [email protected]