Groen Oudenaarde met vier kandidaten naar verkiezingen in mei

14 Maart 2019

Groen Oudenaarde met vier kandidaten naar verkiezingen in mei

Groen Oudenaarde trekt met een stevige delegatie naar de verkiezingen van 26 mei. Zowel op de lijst voor het Vlaams parlement als op de lijst voor het federaal parlement zijn we vanuit Oudenaarde sterk vertegenwoordigd. Groen kopvrouw Elisabeth Meuleman staat op de derde plaats voor het Vlaams Parlement. Meuleman hoopt daarmee terug verkozen te zijn. ‘Het werk is verre van af, ik wil mij blijven inzetten voor onderwijs, met betere ondersteuning voor onze leerkrachten en voor het basisonderwijs, dat zijn mijn prioriteiten. Ook een betere luchtkwaliteit, meer bossen en de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes blijven mijn speerpunten.’ Ook op de Vlaamse lijst, op plaats 19, vinden we Groen Oudenaarde voorzitter Peter Blondeel terug. Als arts wil Peter zich toeleggen op welzijn, en meer bepaald een waardige oude dag voor iedereen en het wegwerken van de wachtlijsten. Voormalig OCMW-raadslid Wouter Decoodt staat op de 12de opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement. Wouter wil armoedebestrijding en dierenrechten hoger op de politieke agenda krijgen. Op de 12de plaats voor het federale parlement vinden we ons jongste Groen gemeenteraadslid Maud Wybraeke terug. Maud heeft als 21-jarige studente politieke wetenschappen de politieke microbe stevig te pakken. Maud is actief bij Jong Groen Nationaal. Ze wil vooral een ander samenlevingsmodel dat verbindt en mensen niet tegen elkaar op zet. Ze wil ook de politieke stem zijn van de klimaatjongeren. ‘Met deze diverse ploeg, in leeftijd en thema’s, willen we de politiek in de parlementen versterken en de verbinding maken tussen het lokale en het bovenlokale niveau. We staan klaar voor een stevige campagne om het fantastische verkiezingsresultaat dat we in Oudenaarde behaalden ook op Nationaal niveau te evenaren. We worden met ons ‘klavertje vier’ op de lijsten duidelijk erkend en gewaardeerd voor die mooie prestatie’ besluit Meuleman tevreden.