Groen vraagt invoering burgerbudget

22 Februari 2019

Groen vraagt invoering burgerbudget

Groen vraagt het stadsbestuur op de volgende gemeenteraad om een ‘burgerbudget’ in te voeren. ‘Verschillende steden en gemeenten werken ondertussen met burgerbudgetten’ zegt Groen-fractieleider Elisabeth Meuleman. ‘Het is een klein stukje van het budget van de gemeente waarover inwoners zelf kunnen beslissen. Verenigingen of individuen kunnen projectvoorstellen doen. Die worden geëvalueerd en er wordt over gestemd door de inwoners van de stad. De projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd.’ Zo werd in Gent, bijvoorbeeld, een budget van 1,35 miljoen vrijgemaakt. 105 projecten worden ter stemming voorgelegd, 17 projecten werden uiteindelijk geselecteerd. In Wortegem-Petegem werd 100.000 euro vrijgemaakt, 40 projecten ingediend, 27 projecten kregen budget. In Zulte werd een kleiner budget van 10.000 euro verdeeld. Winnende projecten in Wortegem-Petegem of Gent zijn onder andere een snelheidsmeter op een drukke baan, pic-nic tafels in een parkje, middelen voor de ‘geveltuinbrigade’ die geveltuintjes gaat aanleggen bij particulieren, het opfrissen van een kiosk in een park, een vitrine voor kunstwerken, … ‘Een burgerbudget is een effectieve manier om de kloof tussen politici en burgers te verkleinen. Zo een budget zorgt voor inspraak, betrokkenheid, en dialoog tussen inwoners en stadsbestuur,’ besluit Meuleman. ‘De stad maakt nu de oefening voor de budgetten van volgende legislatuur. We vragen het stadsbestuur om jaarlijks minimum 100.000 euro in de begroting in te schrijven voor het burgerbudget. Zo betrekken we ook in Oudenaarde burgers bij het beleid.’