Groen vraagt maatregelen zodat bij droogte het opgepompte grondwater op bouwwerven niet langer verloren zou gaan.

29 Mei 2020

Groen vraagt maatregelen zodat bij droogte het opgepompte grondwater op bouwwerven niet langer verloren zou gaan.

Sedert Hemelvaart is het op vele plaatsen verboden om nog water op te pompen uit rivieren en beken.  Door de aanhoudende droogte legt de provincie deze maatregel op. Maar steden en gemeenten kunnen en moeten zelf ook initiatief nemen. Water dat opgepompt wordt op bouwwerven – de zogenaamde bronbemaling – zou niet langer rechtstreeks in de riool mogen verdwijnen.     “Boeren mogen  niet langer water oppompen uit beken en rivieren, in een volgend stadium zullen tuinen niet meer mogen besproeid worden,” steken provincieraadslid Koen Roman en gemeenteraadslid Steven Bettens van wal. “Dat zijn logische gevolgen van de aanhoudende droogte. Maar tegelijkertijd zien we dat het water dat opgepompt wordt op bouwwerven rechtstreeks in de riool verdwijnt.”         “Wij vragen dat Oudenaarde initiatief neemt om dit water niet verloren te laten gaan,” gaan de Oudenaardse Groen mandatarissen verder, “Voor bronbemaling is een vergunning nodig. De stad kan in de omgevingsvergunning als bijzondere voorwaarde opleggen dat aannemers het opgepompte water bij droogte opvangen  en ter beschikking stellen van de buurt. Het uitgangspunt blijft om in eerste instantie in te zetten op retourbemaling. Met andere woorden: het water in de directe omgeving terug laten infiltreren. Als dat niet kan, wordt de aannemer verplicht om het bemalingswater op te vangen.”       “We beseffen dat deze maatregel pas opgelegd kan worden bij toekomstige vergunningen. Op korte termijn kan, gezien de omstandigheden, de stad vragen dat de aannemers hun verantwoordelijkheid opnemen en initiatief nemen. Omwonenden zouden de aannemers nu al dankbaar zijn.  We doen ons voorstel op de gemeenteraad van maandag. Tijdens de provincieraad van woensdag zal Koen aan de gouverneur vragen om in gans Oost-Vlaanderen deze maatregel op te leggen,” besluit Steven Bettens. Gelijkaardige initiatieven worden vandaag al genomen in Eeklo en Londerzeel: https://www.hln.be/in-de-buurt/eeklo/grondwater-oppompen-op-bouwwerf-eeklo-stel-grondwater-ter-beschikking-van-buurt~ac4b8a6c/ https://www.hln.be/in-de-buurt/londerzeel/gemeente-verplicht-aannemers-opgepompt-water-te-hergebruiken~a0469444/ Ook Nevele stelde water van bronbemaling al ter beschikking in containers: https://www.hln.be/in-de-buurt/deinze/-planten-sproeien-met-grondwater-bouwwerf~aecf67ab/ Reactie van de burgemeester : "De burgemeester antwoordde tijdens de gemeenteraad dat hij in de omgevingsvergunning geen bijzondere voorwaarden wilde opleggen maar hij zou aannemers wel vragen om de nodige initiatieven te nemen. Op Saffrou aan de Dijkstraat zou de aannemer deze week begonnen zijn met het aanbieden van opgepompt water."