Groen vraagt om de plannen voor het woonuitbreidingsgebied in Leupegem op te bergen

09 Januari 2019

Groen vraagt om de plannen voor het woonuitbreidingsgebied in Leupegem op te bergen

Nog deze week moet de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) haar advies geven over het woonuitbreidingsgebied ‘Vossemeren’ in Leupegem. Aansluitend zal het stadsbestuur beslissen of er al dan niet een vergunning wordt afgegeven. De aanvraag voor deze vergunning stootte op veel protest. Bovendien moet de stad op basis van de woonbehoeftestudie en de ruimtelijk-economische studie eerst een duidelijke visie over het ruimtegebruik in onze stad uitwerken. Groen vraagt dan ook de plannen te laten opbergen.

“109 bezwaren* zijn tegen het woonuitbreidingsgebied Vossemeren in Leupegem ingediend,” vangt raadslid en Leupegemnaar Steven Bettens aan, “De belangrijkste argumenten zijn de impact op de mobiliteit en de daaraan gelinkte luchtkwaliteit. De mobiliteitstoets onderschat het woon-werkverkeer en houdt geen rekening met recente nieuwbouwprojecten in de Vontstraat, Ronseweg en Dr. Honore Dewolfstraat. De campagne CurieuzeNeuzen toont bovendien duidelijk aan dat de luchtkwaliteit in Leupegem nu al slecht is.”
   
“Uiteraard is er ook de waterproblematiek,” gaat Bettens verder, “Iedere inwoner van Leupegem herinnert zich de overstromingen van  november 2010.  De oplossing van de projectontwikkelaar is ophoging van het projectgebied. Op die manier vergroot de kans op wateroverlast voor omwonenden nog meer. Verder is er ook de fietssnelweg Kortrijk – Oudenaarde – Gent die door het gebied loopt: op een paar 100 meter maakt het fietspad 4 bochten van 90°. Onaanvaardbaar voor een stad die zich als fietsstad profileert.”
 
“De bezwaarschriften hebben nieuwe informatie gegeven waardoor adviesvragen, bijvoorbeeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), eigenlijk opnieuw zouden moeten gebeuren. Groen vraagt ook dat de GECORO inzage krijgt in de bezwaren, ze evalueert, erover rapporteert en er in haar advies rekening mee houdt.”
       
“Maar er moet ook rekening gehouden worden met de woonbehoeftestudie,” stelt Bettens heel duidelijk, “Op de gemeenteraad van 26 november 2018 benadrukte de toenmalige schepen voor Ruimtelijke Ordening dat de behandeling van het dossier in het licht van de woonbehoeftestudie zal moeten bekeken worden. Deze studie is klaar en toont aan dat er geen nood is aan een project zoals Vossemeren. Nog voor de GECORO en het stadsbestuur een uitspraak doen over dit grote project moeten de woonbehoefte- en ruimtelijk-economische studie grondig geanalyseerd worden en moet de stad een duidelijke visie over het ruimtegebruik ontwikkelen.”
       
Oproep tot participatie van de buurt!
“Open ruimte wordt alsmaar schaarser en moet gevrijwaard worden. Een paar maanden terug lazen we dat Oudenaarde de stad in onze regio is waar de betonmolen de afgelopen jaren het snelste draaide. De open ruimte verdween tussen 2005 en 2015 met gemiddeld 359 vierkante meter per dag onder een laag beton. Waar mogelijk moet er terug onthard worden. De stad kan met de bevolking van Leupegem gaan samen zitten en bekijken welke invulling aan het terrein kan gegeven worden,” besluit Steven Bettens.
     
*: tijdens het eerste openbaar onderzoek werden 91 bezwaren ingediend, tijdens het tweede nog eens 18 (zie verslag van de gemeenteraad van 28 november 2018)