Groen vraagt verkeersstromen te meten met telramen

15 April 2021

Groen vraagt verkeersstromen te meten met telramen

Te snel, te veel, te luid: verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid zijn dé thema’s waar de inwoners van onze stad letterlijk en figuurlijk van wakker liggen. Dat werd de voorbije dagen nog eens duidelijk gemaakt naar aanleiding van de werken op de N8 in Leupegem. Bussen tussen Melden en Oudenaarde kunnen niet meer rijden, tegelijkertijd is de Schapendries de sluipweg voor alle verkeer. Groen plaatste eind vorig jaar een vijftal telramen in Oudenaarde om de verkeersstromen in kaart te brengen. Om een onderbouwd mobiliteitsbeleid uit te stippelen vraagt Groen aan de stad het systeem uit te breiden.  “Overal in onze stad zijn inwoners en actiecomités vragende partij om de verkeersproblematiek in hun straat of hun buurt aan te pakken,” steekt Groen gemeenteraadslid Steven Bettens van wal, “Typische problemen die gemeld worden zijn sluipverkeer, te hoge snelheid of overlast van zwaar verkeer. Denk aan de vrachtwagens over het Ohioplein en door de Ankerstraat in Eine, het sluipverkeer door de Georges Lobertstraat in Leupegem, te snel verkeer op de Katteberg in Ename en de problemen die zich vandaag voordoen in Melden naar aanleiding van de werken op de Berchemweg. Verkeerleefbaarheid is een van dé hoofdbekommernissen van onze inwoners.”   “Objectieve en kwalitatieve gegevens met betrekking tot de  aangekaarte problemen ontbreken dikwijls. Dat kan makkelijk verholpen worden,” gaat Bettens verder, “Met Groen kochten we vorig jaar een vijftal telramen. Dat zijn kleine camera’s die bij daglicht verkeersstromen in kaart brengen. De camera’s onderscheiden per rijrichting voetgangers, fietsers en kleine en grote voertuigen (maar registeren geen nummerplaten en slaan ook geen beelden van voertuigen, fietsers of voetgangers op). Objectieve maar anonieme data zijn hiermee dus voorhanden. De betrouwbaarheid van de cijfers is zeer groot voor auto’s en de foutenmarge is beperkt tot maximaal 10 procent.” Steven Bettens geeft toelichting bij een aantal meetresultaten: “Ons eerste telraam hingen we einde augustus vorig jaar op in de Meldenstraat. De cijfers leren ons dat de voorbije 7 maanden op dit meetpunt meer dan 30% van de auto’s sneller reed dan de maximum toegelaten snelheid. Door Kraneveld in Eine rijden overdag en dus tijdens de lockdown maandelijks 33 062 voertuigen. Is deze weg een sluipweg? Het telraam op de Katteberg leert dat de voorbije maanden 14% van de voertuigen sneller rijdt dan 50 km/u. 14% lijkt niet veel maar 14% van de 1000 auto’s die er gemiddeld elke dag overdag passeren betekent wel 140 auto’s die elke dag te snel rijden. Op de Nederenamestraat reden de voorbije zes maanden in totaal 1 038 931 auto’s en 217 215 ‘grote voertuigen’ (dat zijn elke dag opnieuw – weekdag én weekend en enkel overdag in de voorbije donkere maanden - 6 901 auto’s en grote voertuigen).  Tegelijkertijd passeerden er ook 78 003 fietsers langs het telraam (of 428/dag). Dergelijke getallen ondersteunen de vraag voor veilige fietspaden langs de N46 in onze stad.” Samen werken aan een mobiliteitsbeleid “Oudenaarde is bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De telramen kunnen de stad ondersteunen bij te nemen beslissingen. Volgens ons bieden ze ook een unieke kans voor het stadsbestuur en de bevolking om samen te werken. We vragen dan ook aan de stad om nog meer toestellen aan te kopen en ter beschikking te stellen,” aldus Bettens. “Het kan een stap zijn om een doeltreffend beleid uit te stippelen,” besluit het Groen gemeenteraadslid, “Op basis van deze verkeerstellingen en na een participatief traject kunnen er bijvoorbeeld op wijkniveau aanpassingen voorgesteld worden met betrekking tot circulatie, rijrichting en sluipverkeer.”   Meer informatie over de telramen en resultaten van de metingen zijn terug te vinden op https://www.telraam.net/nl