Groen vraagt verkeersveilige maatregelen op de Edelareberg en de N8 richting Brakel

29 April 2020

Groen vraagt verkeersveilige maatregelen op de Edelareberg en de N8 richting Brakel

De N8 wordt vanaf de voet van de Edelareberg tot aan de grens met Brakel heringericht. Op de gemeenteraad van vanavond wordt de samenwerking tussen verschillende overheden voor de studieopdracht ter beslissing voorgelegd. In het meest optimistische scenario zal binnen 7 à 8 jaar met de werken gestart worden. Groen vraagt dat de stad initiatief en in afwachting van de werken maatregelen neemt die de verkeersveiligheid en –leefbaarheid langs deze gewestweg verhogen.“Eindelijk worden concrete stappen gezet om de N8 vanaf de voet van de Edelareberg tot Brakel herin te richten. Het initiatief komt van het Vlaams gewest en niet van onze stad,” steekt Groen gemeenteraadslid Steven Bettens van wal, “De Edelareberg heeft een kwalijke reputatie. Regelmatig gebeuren er ongevallen, ook met gewonden en zwaargewonden1. Groen plaatste de vraag voor verkeersveilige maatregelen meermaals op de agenda van de gemeenteraad en commissies.”“Al in het eerste mobiliteitsplan – dat dateert van 1990 - staat dat de stad veilige fietspaden langs de Edelareberg wil aanleggen2,” gaat Bettens verder, “De Gezinsbond van Leupegem-Edelare hield in 2003 en 2004 acties en infovergaderingen voor meer verkeersveiligheid langs o.a. de N8. De stad ging toen zelfs akkoord met de invoering van een zone 50 vanaf de Schapendries tot aan de top van de Edelareberg.”“Op het terrein veranderde er nauwelijks iets,” ergert het gemeenteraadslid zich, “Het Agentschap Wegen en Verkeer wees de stad er op dat de stad zelf via een samenwerkingsovereenkomst het dossier voor veilige fietspaden moet opstarten3. De stad nam geen initiatief. Ook initiatieven om de zone 50 langs de N8 uit te breiden of andere maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verhogen, kwamen er niet.”“Vandaag wordt ons gevraagd de studieopdracht goed te keuren voor werken die in het meest optimistische scenario pas over 7 à 8 jaar zullen beginnen,” besluit Steven Bettens, “De stad kan en mag zich niet langer verstoppen en haar paraplu opsteken. De stad is het haar inwoners verschuldigd om in afwachting van de herinrichting van de N8 zelf initiatieven te nemen die de verkeersleefbaarheid en -veiligheid ten goede komen. We vragen om hiervoor niet enkel mobiliteitsexperts maar ook het lokale actiecomité te betrekken. Snelheidsbeperking tot 50 km/u met trajectcontrole, inhaalverbod, paaltjes die het fietspad van de rest van de rijweg scheiden, belijning op het wegdek die trillingen en geluid veroorzaakt: het zijn voor Groen alvast een aantal suggesties.”Meer info: - 1: Over recente ongevallen op de N8 en onze vragen op de gemeenteraad: zie vragen van Groen tijdens de gemeenteraadszittingen van 26 november 2018, 25 maart 2019 en 16 december 2019.- 2: Het voorstel voor veilige fietspaden langs o.a. de Edelareberg in het mobiliteitsplan van 1990: zie scan van het betreffende hoofdstuk uit dat het ‘Verkeerscirkulatie- en verkeersveiligheidsplan’ van 1990.- 3: uit het verslag van de vergadering van 3 juni 2013 tussen de stad en AWV: “Stad kan Samenwerkingsovereenkomst 6 aanvragen om op termijn losliggende fietspaden te voorzien vanaf Edelareberg tot brouwerij Roman (of van kruispunt tot kruispunt). Een nota met principiële beslissing wordt in CBS behandeld.” (CBS staat voor College van Burgemeester en Schepenen) - Contact en meer info: Steven Bettens, [email protected] of 0474 88 19 54