Het gebrek aan totaalvisie over stationsbuurt is betreurenswaardig

23 Februari 2024

Het gebrek aan totaalvisie over stationsbuurt is betreurenswaardig

Er is een aanvraag ingediend voor een nieuwe verkaveling op de voormalige tram- en busstelplaats aan het station. Het gaat om een aanvraag voor 29 appartementen en 10 lofts. Hoe spoort deze aanvraag met de totaalaanpak van de stationsomgeving?

Er is een aanvraag ingediend voor een nieuwe verkaveling op de voormalige tram- en busstelplaats aan het station. Het gaat om een aanvraag voor 29 appartementen en 10 lofts. ‘Los van de beoordeling van deze aanvraag – is er in Oudenaarde nog nood aan dergelijk aantal appartementen? Hoe zit het met de waterhuishouding op die plek? – rijst toch wel onmiddellijk de vraag hoe dit spoort met de totaalaanpak van de stationsomgeving,’ zeggen Meer dan Groen-raadsleden Elisabeth Meuleman en Steven Bettens.

Op 28 september 2020 werd door het college een masterplan voor stationsomgeving goedgekeurd. ‘Dit plan bevat een totaalvisie voor de heropwaardering van de stationsomgeving,’ lichten de raadsleden toe. ‘Het plan vertrekt van vier ambities. Zo wil men van de stationsomgeving een aantrekkingspool maken, moet de ijzeren spoorwegberm een groene vallei worden en wil men inzetten op slim bebouwen en verkeersleefbaarheid.’

Stationsparking

‘Ook in de startnota lezen we dat aan de noordkant van het station een parkeergebouw komt met gecentraliseerd parkeren voor het station, het Frun shopping center en funerarium D’hondt. De huidige parking aan de voorzijde van het station wordt in de visie een verwelkomend belevingsplein. Dat is uiteraard veel beter dan de huidige verharde, compleet onbenutte, onaantrekkelijke parking.’

Gebrek aan visie

‘Helaas lijkt dit masterplan ergens in een schuif te zijn beland,’ betreuren Bettens en Meuleman. ‘Want wat lezen we nog in het plan: "De site rond garage Mortier en het funerarium biedt een ontwikkelingskans voor stedelijk wonen in het groen met aanvullende functies. De groenbuffer tussen Gentstraat en Kouterdreef dient bestendigd te worden. Het natuurlijk reliëf tussen de oorspronkelijk lagergelegen meersen en de hogergelegen kouter zorgt voor een interessante natuurlijke groene buffer en verhoogt het plaatselijk groenbeleving.” Ondertussen is op die plek geen sprake van stedelijk wonen in het groen, maar kwam er de Jumbo en een parking…

Ruben Verstraeten, stadsplanner en kandidaat op de lijst van Meer dan Groen, besluit: ‘willen we de stationsbuurt herwaarderen, voor de bewoners en voor de bezoekers van onze stad, dan is een totaalplan voor de buurt broodnodig. De huidige gesaussicioneerde aanpak die kleine deelgebieden nog verder gaat verharden, met nog meer parking, minder groen en zonder visie zal de onaantrekkelijkheid en dus ook de onveiligheid alleen maar verder in de hand werken.’