Knelpuntenwandeling moet obstakels blootleggen

12 December 2023

Knelpuntenwandeling moet obstakels blootleggen

We zijn tevreden dat de stad eindelijk inging op de vraag om een knelpuntenwandeling te organiseren. Op deze manier ervaren de deelnemers met welke problemen minder mobiele mensen geconfronteerd worden.

‘Dat er dringend iets moet gebeuren om de stad toegankelijk te maken voor iedereen, kaart ik al verschillende jaren aan’, zegt Eric Meirhaeghe (Meer dan Groen). ‘Hierbij is de opmaak van een toegankelijkheidsplan voor mensen met beperkte mobiliteit een heel belangrijke vereiste. Dit kan echter niet zonder voorafgaande screening waarbij alle knelpunten op de openbare weg in kaart worden gebracht.’

‘Ik ben dan ook tevreden dat de stad eindelijk inging op mijn vraag om samen met Inter Vlaanderen, het expertisecentrum toegankelijkheid, een knelpuntenwandeling te organiseren. Op deze manier ervaren de deelnemers met welke problemen minder mobiele mensen geconfronteerd worden.’

Aan deze wandeling namen naast mensen met een mobiele beperking ook mensen uit de ouderenzorg, het bijzonder onderwijs en Heuvelheem deel. Ook mensen van de dienst mobiliteit en de schepen van openbare werken John Adam gingen mee.

De stoet vertrok aan het station en begaf zich via tal van locaties naar de markt. Tijdens die wandeling werden knelpunten en obstakels opgespoord en genoteerd.

‘Het valt niet te ontkennen dat verschillende voetpaden en toegangen tot gebouwen onvoldoende zijn aangepast. Wie in een rolstoel zit, een rollator gebruikt, met een kinderwagen op pad is, of een visuele of auditieve beperking heeft, stuit op heel wat obstakels: stoepen zijn te hoog, hellingen te steil en er zijn trappen, zonder hellend vlak, waardoor ze problemen ondervinden om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Ik hoop dan ook dat de stad na de vaststellingen de nodige maatregelen treft om, waar mogelijk, de obstakels uit de weg te ruimen’, vervolgt Meirhaeghe, ‘…maar vooral dat men niet doof is voor de aanbevelingen van Inter en dat men die meeneemt bij nieuwe werken in het openbaar domein.’

Oudenaarde sloot eerder dit jaar een convenant af met Inter Vlaanderen. Dit houdt in dat de stad zich wil engageren om te werken aan een stad waar iedereen gelijkwaardig en zelfstandig toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Hierbij dient men zeker ook rekening te houden met meldingen en voorstellen door de burgers.

‘De organisatie van deze knelpuntenwandeling is in ieder geval een stap in de goede richting, maar ik hoop ten zeerste dat dergelijke inventarisatie en toegankelijkheidsscreening een vervolg krijgt op andere plaatsen in de stad, maar ook in de deelgemeenten’, besluit Eric.