Groen vraagt heel snel een veilige fietsoversteek aan de kerk in Leupegem (en pas erna eventueel een brug over de N60)

28 Maart 2016

Groen vraagt heel snel een veilige fietsoversteek aan de kerk in Leupegem (en pas erna eventueel een brug over de N60)

Persmededeling, 3 maart 2016   De stad en het Vlaams Gewest willen een fietsersbrug van 2,5 miljoen euro bouwen over de N60 op de plaats waar de oude spoorweglijn naar Ruien die N60 kruist. Uit het antwoord van minister Weyts op een vraag van einde januari van Vlaams parlementslid en Oudenaards gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman (Groen), blijkt dat het voorontwerp van die brug al klaar is. Op een veilige oversteek aan de kerk in Leupegem blijft het nog jaren wachten. "Dit is onaanvaardbaar voor Groen", reageert gemeenteraadslid en inwoner van Leupegem Steven Bettens.

 

Steven Bettens: "In zijn antwoord schrijft de minister letterlijk: 'Op langere termijn is het de bedoeling de doortocht van de N8 te Leupegem globaal te bekijken. In het meerjareninvesteringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is er in 2018 een studie voorzien voor de heraanleg van de N8 ter hoogte van de kerk van Leupegem.' De komende jaren zal er met andere woorden helemaal niets ondernomen worden."

 

"De herinrichting van de Leupegemstraat is nochtans al opgenomen in het Oudenaards mobiliteitsplan van 2002", vervolgt Bettens, "Herhaaldelijk plaatste Groen het dossier op de lokale en Vlaamse agenda. Een beetje verf op het wegdek is de enige maatregel die tot op heden werd genomen."

 

"We denken en hopen dat het stadsbestuur een veilige oversteek aan de kerk in Leupegem ook prioritair vindt en dat het bestuur de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) volgt die volgend advies gaf: Gebruik het budget voor de fietsersbrug om het knelpunt aan de N8 op te lossen. De fietsers hebben al een mogelijkheid om onder de N60 te fietsen. Verminder een rijvak in de Ronseweg om een fietsweg te voorzien en ter hoogte van de kerk een tunnel te maken (onder de N8)."

 

"Op dit ogenblik is er in Leupegem voor fietsers al een veilige kruising van de N60", besluit Bettens, "Groen vindt het dan ook niet meer dan logisch dat er nu eerst en vooral werk gemaakt wordt van een veilige oversteek aan de kerk. Op de gemeenteraad van einde maart zullen we een motie indienen met de vraag de fietsoversteek aan de kerk prioritair te behandelen en het geld dat voorzien wordt voor de fietsersbrug (2,5 miljoen euro) te gebruiken voor de veilige oversteek aan de kerk."