NCMV-hallen of parking: STEM NU!

22 Mei 2010

Op de gemeenteraad van 26 april laatstleden keurde de coalitie de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de omvorming van de voormalige textielfabriek in de Gevaertsdreef (ex-NCMV-gebouw) tot parking. In plaats van de mooie en historische Gevaertswijk om te vormen tot een autoluw gebied en te opteren voor de toeristische en andere economische troeven, kiest het stadsbestuur voor nog meer autoverkeer. Het stadsbestuur - lees: elke Oudenaardist - zal hiervoor 600 000 euro op tafel leggen. Of zo maar even 16 000 euro per parkeerplaats.Groen! betreurt deze keuze en tekende dan ook bezwaar aan. Meer kan u

hier lezen. U vindt er ook bezwaarschrift.

Maar deelt u de mening van Groen!?

Met uw naam en een geldig e-postadres kan u zich registreren en dan kan je hier stemmen! (Vanzelfsprekend respecteren we de wet op de privacy en worden uw naam ene-mailadres enkel gebruikt in het kader van deze enquête.)