Onze 8 punten voor de ontwikkeling van de Donk

26 November 2015

Onze 8 punten voor de ontwikkeling van de Donk

Op het schepencollege van 16 november 2015 verklaarde het stadsbestuur zich principieel akkoord met de aanleg van een waterskipiste, waarbij de waterskiër wordt voortgetrokken door een mechanische kabelbaan. vindtdat

Groen het dringend tijd wordt voor een visie en dat er een eind moet komen aan het lukraak inplannen en toekennen van dergelijke vormen van harde recreatie in dit gebied.
Er werd in het voorjaar een studie opgemaakt, die volgens schepen Simoens (VLD) enkel diende "ter onderzoek van een aantal vragen die leefden". Nu blijkt dat dit masterplan zo goed als definitief is, zonder dat er verder overleg werd over gepleegd.

Groen-gemeenteraadslid Tim Vanderhaeghen vindt dat zaken zoals de waterski- en de BMX-piste het denken over de Donk verkeerdelijk domineren: "Het stadsbestuur zou zich nu toch prioritair met andere zaken moeten bezighouden dan dergelijke vormen van harde recreatie, zeker nu blijkt dat er zich geen enkele kandidaat heeft aangeboden om de camping uit te baten".

"Omdat we vrezen dat het stadsbestuur van het mooie gebied rond de Donk een lappendeken van attracties zal maken, willen we onze 8 aandachtspunten voor de ontwikkeling van de Donksite op een rijtje zetten", aldus Vanderhaeghen.

 

Onze 8 punten

  1. Prioritair is de uitbating van de camping, waarmee we de enige camping in de regio kunnen aanbieden. De camping heeft in het verleden zijn nut en meerwaarde voor de stad bewezen en kan zeker opnieuw floreren.
  2. Een plafond op het aandeel harde recreatie op en rond de Donk. Uit de studie kwam duidelijk naar voor dat de draagkracht van dit unieke gebied moet bewaakt en niet mag overschreden worden. De komst van een waterskipiste zal de draagkracht ruimschoots overschrijden.
  3. Het vrijwaren van het gratis recreatie-aanbod. Wat partners als The Outsider doen is zeer waardevol, maar de Donksite mag niet enkel bestaan uit betalende en afgesloten activiteiten. Dit Oudenaards, waardevol gebied moet in de eerste plaats toekomen aan Oudenaardisten die willen wandelen, met hun kinderen komen ravotten, enz...
  4. Op en rond de Donk vinden heel wat mensen vertier. Enkel goede afspraken en vastgelegde reglementen kunnen al deze activiteiten op elkaar afstemmen en met respect voor mens en natuur laten verlopen. Daarom vragen wij een degelijk reglement met o.a. oog voor de natuur.
  5. Het ontwikkelen van de Donk met respect voor de natuur. De Oudenaardse natuurverenigingen benadrukken al jaren het waardevolle karakter van een gebied als de Donk. Dit wordt in de studie meermaals bekrachtigd. Groen pleit voor een overleg en samenwerking met de deskundigen op gebied van natuur en milieu bij het verder ontwikkelen van het gebied.
  6. Het moet mogelijk zijn om een (tijdelijke) zwemzone te organiseren. Het kan op tal van andere, vergelijkbare plekken in Vlaanderen en ook voor triatleten in de zomer. Na een impulsief "Nee" van het stadsbestuur, vragen we deze piste opnieuw te onderzoeken en samen met ons naar mogelijke oplossingen te zoeken.
  7. In het nieuwe plan is er geen plaats meer voor Surfclub Absolut op de plek waar ze nu zitten. Groen vindt dat de surfclub al jaren zijn nut bewijst en niet zomaar mag weggeduwd worden. Daarom vragen we aan het stadsbestuur om in overleg tot een oplossing te komen.
  8. We hebben de indruk dat de ingewonnen adviezen van de verschillende Oudenaardse adviesraden voorlopig te weinig opgenomen zijn in de tot nu toe genomen beslissingen. Het lijkt voor Groen nodig dat het stadsbestuur de adviezen opnieuw ter hand neemt en een terugkoppeling maakt naar de betrokken adviesraden toe.