Oudenaarde doet veel te weinig voor de werkgelegenheid

04 September 2013

Oudenaarde doet veel te weinig voor de werkgelegenheid

De provinciale diensten vinden het door de Oudenaardse gemeenteraad in juni goedgekeurde Streekpact (een door de steden en gemeentes van Zuid-Oost-Vlaanderen goed te keuren plan met betrekking tot de  sociaal-economische ontwikkeling in de regio de komende legislatuur) onvolledig en lijsten een aantal bemerkingen op die Groen toen reeds formuleerde. Elisabeth Meuleman (fractieleidster Groen): "In juni keurden wij op de gemeenteraad als enige partij het voorgelegde Streekpact niet goed. Wij gaven toen aan dat het document onvolledig en veel te oppervlakkig was. De burgemeester gaf toen toe dat het document in feite te snel moest beoordeeld worden () maar dat er geen alternatief was. Het pact diende onmiddellijk goedgekeurd te worden en het door ons gevraagde uitstel werd niet weerhouden."

de gemeenteraadsleden ontvingen slechts enkele uren voorafgaand de commissie het rapport ter inzage, nvdr

"Wij zijn dan ook niet verbaasd dat de provinciale diensten het voorgelegde plan amenderen met diverse opmerkingen. Zo werd ondermeer het domein Landbouw en Platteland nauwelijks behandeld. De provinciale diensten stippen terecht de gemiste kans aan om het hoeve-toerisme hierin op te nemen. Toerisme dat nochtans als een speerpunt van de huidige coalitie wordt uitgespeeld", vervolgt Meuleman.

"Maar erger is nog dat de dienst Onderwijs en Vorming aangeeft dat het thema Onderwijs - Arbeidsmarkt niet uitgewerkt werd. In tegenstelling tot Aalst heeft Oudenaarde geen initiatieven ingediend om jongeren te begeleiden naar knelpunt- en zorgberoepen. Evenmin als dat er acties op het getouw zullen worden gezet om het ondernemerschap bij de jongeren te stimuleren."

De Groenpolitica vervolgt: "En hier maken wij ons met Groen grote zorgen. De in juli vrijgegeven werkloosheidscijfers gaven al aan dat het in Oudenaarde steil bergaf gaat met de tewerkstelling. Er werd toen voor onze stad een stijging van meer dan 13 % aangegeven ten opzichte van de cijfers van een jaar eerder. Met name de jeugdwerkloosheid neemt buitensporige proporties aan in onze stad met nu reeds meer dan 20 % Oudenaardse jongeren die geen job vinden. We vragen dan ook onmiddellijk meer daadkracht van het stadsbestuur en een degelijk uitgewerkt actieplan om de werkgelegenheid in onze streek opnieuw op de rails te krijgen. De burgemeester gaf in januari trouwens aan dat hij het beleidsdomein Ondernemen en Tewerkstelling naar zich toe trok omdat het toen reeds de verkeerde kant op ging. We vragen dan ook dat hij eindelijk uit zijn pijp komt en, in afwachting van een plan, per kerende een overleg organiseert tussen de stad, de scholen en de plaatselijke afdelingen van VOKA en Unizo. Het zijn deze laatste immers die de noden aan arbeidskrachten bij de werkgevers kenbaar kunnen maken zodat de scholen hun leerlingen naar deze jobs kunnen leiden. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot een "Hanske-de-Werker-plan" in Oudenaarde", aldus nog Meuleman.