Oudenaarde in financiële problemen? Groen laakt gebrek aan openheid bij bestuur

07 Juni 2013

Oudenaarde in financiële problemen? Groen laakt gebrek aan openheid bij bestuur

Waar Groen Oudenaarde in april reeds voor waarschuwde en door de meerderheid nog werd weggelachen als "We zullen wel zien." is jammer genoeg bittere ernst geworden. Koen Roman, ondervoorzitter van Groen Oudenaarde: "Bij de opmaak van de begroting van het OCMW bleek er in maart een tekort te zijn van 800 000 euro. Er werd door de OCMW-voorzitter verkondigd dat het slechts om een provisoire begroting ging - nodig om de werking van het OCMW niet in het gedrang te brengen - en dat men zijn huiswerk pas tegen juni ging voltooien." Op de gemeenteraad van maart interpelleerde Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman schepenen Vercamer (CD&V) en Dossche (Opern VLD) over de problematiek van de begroting van het OCMW en het tekort. "Omdat de stad steeds verantwoordelijk is om de tekorten van het OCMW bij te passen zou dit betekenen dat er een meeruitgave diende te gebeuren die de stadsbegroting niet kan dragen. De begroting van Oudenaarde zou in het rood moeten afgesloten worden wat ongezien is voor onze stad," aldus Roman.

"Deze week werd het definitieve budget van het OCMW voor 2013 openbaar gemaakt. En wat blijkt. De stad Oudenaarde dient 3,8 miljoen euro bij te passen in plaats van de initieel voorziene 2,6 miljoen. Het gat is groter geworden."

De ondervoorzitter van Groen Oudenaarde vervolgt: "Waar we met Groen in maart al voor waarschuwden is uitgekomen. We vinden het jammer dat er zo weinig echt geluisterd wordt naar de oppositie en dat men onze tussenkomsten telkens weer minimaliseert. We voelen ons zelfs bedrogen met betrekking tot deze nieuwe cijfers. Tijdens de jongste gemeenteraad werd ons immers nog de melding gedaan dat het bij de OCMW-begroting bij te passen bedrag voor dit jaar 2,6 miljoen euro bedroeg. Ondertussen weten we echter dat slechts enkele uren voordien op het college een bedrag van 3,8 miljoen euro werd goedgekeurd. Op de gemeenteraad vertrok de meerderheid echter geen spier. Met andere woorden, men probeert 1,2 miljoen euro tekort in de doofpot te steken. Dit samen met de eerder aangeklaagde onduidelijke financiering van het Algemeen Ziekenhuis geeft ons weinig vertrouwen in de toekomst met betrekking tot het financieel beleid binnen onze stad en OCMW."

"De begroting van de stad Oudenaarde dreigt dit jaar op een verlies af te stevenen. Mogelijks zullen daardoor geplande investeringen, zoals de heraanleg van het St.-Jozefsplein opnieuw uitgesteld worden. Groen Oudenaarde aanvaardt zulks niet en vraagt de meerderheid meer openbaarheid van bestuur te betonen. Wij zijn bereid om mee te helpen zoeken naar oplossingen om de begroting weer in evenwicht te krijgen", besluit Koen Roman.