Plant een nieuwe boom aan kruispunt 'De Mode'

24 Januari 2024

Plant een nieuwe boom aan kruispunt 'De Mode'

Op 21 december 2021 werd de bekende boom aan ‘De Mode’ in Welden gerooid. De boom was een herkenningspunt op die plek.

Op 21 december 2021 werd de bekende boom aan ‘De Mode’ in Welden gerooid. De boom was een herkenningspunt, een landmark op die plek. ‘Meer dan Groen roept het stadsbestuur op om onverwijld een nieuwe boom te planten, zoals voorgeschreven in de kapvergunning die door de provincie werd afgeleverd,’ zegt raadslid Elisabeth Meuleman. ‘We roepen het stadsbestuur ook op om een inhaalbeweging te maken op vlak van vergroening van onze stad: bomen, hagen, geveltuintjes en natuurperken – volgens de monitor lokaal energie en klimaatpact hinken we in Oudenaarde achterop.’

‘Het rooien van de bekende boom aan ‘De Mode’ stuitte meer dan twee jaar geleden op veel protest van de buurt,’ licht Meuleman toe. ‘Begrijpelijk, want de boom was een prachtige, statige landmark op het kruispunt N46 en Sleegstraat. In de kapvergunning van de provincie stond dan ook expliciet vermeld dat de boom (die ziek zou geweest zijn) mocht gekapt worden op voorwaarde dat er binnen het jaar een nieuwe boom zou worden geplant, op dezelfde plek, zodat er terug een hoekboom zou ontstaan. De boom werd geveld op 21 december 2021. Na meer dan twee jaar is er van een heraanplant alsnog geen sprake.’

‘Het lijkt een beetje exemplarisch voor de aanpak van de stad als het over de (her)aanplant van bomen gaat,’ vervolgt Meuleman. ‘Uit de cijfers van de klimaat- en energiemonitor van de VVSG in het kader van het burgemeestersconvenant blijkt dat we het wat de aanplant van bomen betreft slechter doen dan alle ons omliggende buurgemeenten: Maarkedal, Kruisem, Zwalm, Gavere, Deinze, Geraardsbergen en Zottegem. Op vlak van hagen en geveltuinen doen enkel Geraardsbergen en Zottegem het slechter, qua natuurperken enkel Zwalm.’

Meer dan Groen roept het stadsbestuur dus op om verder in te zetten op vergroening. ‘We vragen om onverwijld te zorgen voor een nieuwe hoekboom aan ‘De Mode’, besluit Meuleman. ‘Die boom kan het symbool worden van een nieuwe wind: een nieuwe wind waarbij een inhaalbeweging wordt ingezet op vlak van vergroening, met meer aandacht voor hagen en geveltuinen, voor natuurperken, en voor bomen in onze stad.’

Ter info, link naar de cijfers en de monitor: Steden en gemeenten in doelstellingen | Lokaal Energie en Klimaat Pact (lokaalklimaatpact.be). Zie ook: https://www.hln.be/oudenaarde/petitie-tegen-rooien-van-iconische-populier-aan-de-mode-maar-de-boom-is-ziek-en-niet-meer-te-redden~a5d52785/.