Primeur: Groen opgetogen met initiatief van NMBS voor veilige fietsstallingen aan het station

19 December 2012

Reeds jaren vragen Groen en Jong Groen Oudenaarde de opmaak van een fietsstallingenplan én veilige fietsparkeerplaatsen aan het station. Het ziet er naar uit dat er bij het station eindelijk werk van gemaakt zal worden. In het mobiliteitsplan van 2002 en in de "verdieping" van dat plan in 2011 worden veilige stallingen voorzien aan het station. In maart 2010 was er het burgerinitiatief van Jong Groen. De jongeren hielden tijdens de gemeenteraad een pleidooi voor meer en betere fietsstallingen in het algemeen en veilige stallingen aan het station in het bijzonder. Zowel de burgemeester als de bevoegde schepen erkenden dat er nood is aan goeie fietsparkeerplaatsen en dat er niet zou gewacht worden op de herziening van het mobiliteitsplan. Groen gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman vroeg op de gemeenteraad van gisterenavond hoe ver het stadsbestuur stond met de opmaak van het fietsstallingenplan. Schepen Eeckhaut antwoordde dat er in de volgende legislatuur zeer snel werk van gemaakt moet worden."Het ziet er naar uit dat het stadsbestuur nog niet begonnen is met de opmaak van het fietsstallingenplan of dat het concrete plannen heeft voor de stalling aan het station," begint Groen-voorzitter Steven Bettens. "Het stadsbestuur is eigenaar van en verantwoordelijk voor de fietsstallingen aan het station."

"Maar er is eindelijk goed nieuws! De kogel lijkt door de kerk voor de stallingen aan het station", vervolgt Bettens. "Ons lang en herhaaldelijk aandringen is niet bij iedereen in dovenmansoren gevallen. De NMBS wil een veilige en duurzame fietsvoorziening aan het station van Oudenaarde. Het gaat om een heel concrete actie die ze op korte termijn wil uitvoeren. Immers, tegen 14 januari 2013 verwacht de NMBS kandidaturen van private bedrijven om volgende prestaties te leveren ter hoogte van het station te Oudenaarde: - het houden van permanentie in de stationsomgeving. - het houden van toezicht in en het schoonmaken van de tweewielerparkings. - het streven naar orde in de stationsomgeving met betrekking tot de tweewielers. - het opruimen van weesfietsen in de stationsomgeving. - het nemen van engagementen inzake samenwerkingsprojecten (bv. verhuren van Blue-bikes)."

"We zijn heel verheugd over dit initiatief dat bovendien binnen een sociaal tewerkstellingsproject kadert. We hopen dat de realisatie van veilige fietsstallingen aan het station een extra stimulans zal zijn voor het stadsbestuur om snel werk te maken van een fietsstallingenplan voor gans onze stad", besluit Bettens.

Steven Bettens

Voorzitter Groen Oudenaarde

[email protected]