Raadslid Eric Meirhaeghe presenteert aanbevelingen na tevredenheidsonderzoek Oudenaardse cultuurverenigingen

23 Maart 2019

Raadslid Eric Meirhaeghe presenteert aanbevelingen na tevredenheidsonderzoek Oudenaardse cultuurverenigingen

Eric Meirhaeghe, raadslid voor Groen maar zelf ook regisseur en cultuurliefhebber, presenteert vandaag de resultaten van zijn onderzoek naar de nood aan ruimte voor cultuur in Oudenaarde. Hij trekt maandag met zijn bevindingen naar de gemeenteraad. ‘Het tekort aan betaalbare repetitie- of speelruimte is een veel gehoorde klacht,’ zegt raadslid Eric Meirhaeghe, ‘maar is dat ook echt wel zo? Wat zijn de noden en vragen van verenigingen precies? Concrete gegevens zijn daar niet over te vinden dus besloot ik maar zelf op onderzoek te gaan.’ ‘Door middel van een vijftal open vragen wou ik achterhalen welke de precieze noden en behoeften van de verenigingen zijn. Om een zo volledig mogelijk beeld te hebben contacteerde ik 80 verenigingen uit verschillende sectoren: muziekbands, harmonieën en orkesten, kunstkringen, zangkoren, theaterverenigingen, cultuurfondsen en andere socio-culturele verenigingen. Na telefonische opvolging ontving ik maar liefst 73 bevragingen terug. Een responsgraad van 90%, en dus een enorm succes!’ vertelt Meirhaeghe. Enkele algemene conclusies zijn volgens het raadslid de volgende : Er is een relatief grote tevredenheid bij bands of toneelverenigingen die over een eigen locatie of vaste stek beschikken. Soms is die locatie aan renovatie toe (parochiezaal van Ename, Mullem of Bevere, scholencomplex), maar het voordeel van een eigen ruimte is groot. Het is goedkoper, en materiaal kan achtergelaten en gestockeerd worden. Verengingen die niet over eigen repetitieruimte beschikken zijn veel minder tevreden : huren van geschikte locatie is te duur, er is te weinig geschikte en beschikbare ruimte, geen mogelijkheid tot stockage. Enkele verenigingen spreken van een vestzak/broekzak operatie van de stad : de subsidies die verenigingen ontvangen van de stad vloeien direct terug naar de stad voor de huur van stedelijke accommodatie. Dat is toch absurd, vinden ze. In maar liefst 51 van de 73 antwoorden komt de nood aan een inventaris van beschikbare ruimtes met technische specificaties terug. Een lijst van alle zalen met prijzen, afmetingen, foto’s en beschikbaar materiaal, daar hebben veel verenigingen nood aan. Vele steden staan hier veel verder in, zeggen verschillende verenigingen. Ook een eenduidig informatiepunt en reservatiepunt, een uitgebreide uitleendienst (met ook mobiele toiletten, stroomgenerator, verwarmingselementen, kwalitatief materiaal voor exposities, ..) staat op de verlanglijst van verenigingen. Meirhaeghe trekt dan ook met volgende tienpuntenplan naar de gemeenteraad : Op langere termijn (einde legislatuur) Er komt één ‘Kunstencampus’ – in analogie met de sportsite – waarop een belangrijk deel van het aanbod gecentraliseerd wordt. De Woekersite lijkt ons hiervoor bijzonder geschikt. De huidige loodsen kunnen worden verbouwd. Ruimtes waar nood aan is zijn : een polyvalente zaal, verschillende repetitieruimtes, een voorstellingsruimte, een exposititeruimte én voldoende opslagruimte voor materiaal Er wordt versneld werk gemaakt van de renovatie van bestaande infrastructuur (parochiezaaltjes maar ook de kapel van Abdij Maagdendale, oud hospitaal, Sint-Jozef etc.., al dan niet in een formule van publiek private samenwerking zoals bij de parochiezaal van Mater of scholencomplex Leupegem) Op middenlange termijn Er komt een centraal informatie- en reservatiepunt (externe expertise wordt ingehuurd om een werkbaar elektronisch systeem uit te werken) Er komt een uitgebreide ‘materialenbibilotheek’ of uitleendienst die ook beter geluidsmateriaal, mobiele toiletten, stroomgeneratoren, verwarmingselementen.. ter beschikking stelt Een culturele nieuwsbrief promoot en kondigt activiteiten van Oudenaardse culturele verenigingen aan. Op korte termijn (voor einde dit jaar) Er wordt een inventaris opgemaakt van alle beschikbare ruimtes met prijzen, afmetingen, technische specificaties, beschikbaar materiaal. Repetitie- of vergaderruimte voor culturele of socio-culturele verenigingen wordt gratis of tegen minimale huur ter beschikking gesteld. Zo kunnen subsidies voor werking worden gebruikt en vloeien ze niet rechtstreeks terug naar de stad via huurgelden. Bijzondere aandacht gaat naar het programmeren van lokaal talent bij evenementen in de stad. Naast lokale bands krijgen ook jonge woordkunstenaars en beeldende kunstenaars een forum in het voorprogramma of als inleiding tijdens concerten, voorstellingen e.d.. De stad promoot dit volop. Er wordt onderzocht of een verhoging van cultuursubsidies noodzakelijk is.  ‘Culturele verenigingen verwachten veel van de nieuwe legislatuur en de nieuwe schepen van cultuur’ besluit Meirhaeghe. ‘Bij de telefonische opvolging van de bevraging viel toch op dat er op zijn minst een perceptie is dat culturele verenigingsleven niet altijd de erkenning en waardering krijgt die het verdient. Nochtans kunnen die verenigingen onze stad doen bloeien, het samenleven bevorderen, en Oudenaarde verder op de culturele kaart zetten. We vragen dan ook een beleid en een meerjarenbegroting met ruimte voor cultuur.’    Lees ook het artikel in Het Nieuwsblad