Robrecht Bothuyne krijgt blaam: goed dat de deontologische commissie zijn werk doet

27 Maart 2024

Robrecht Bothuyne krijgt blaam: goed dat de deontologische commissie zijn werk doet

Bothuyne misbruikte zijn positie als parlementslid om ongeoorloofd druk uit te oefenen op de administraties om zelf te mogen bouwen op watergevoelige grond in Oudenaarde. De deontologische commissie besliste dat Bothuyne een blaam krijgt.

Vandaag kwam de deontologische commissie in het Vlaams parlement samen om zich te buigen over Vlaams parlementslid en CD&V-ondervoorzitter Robrecht Bothuyne. Bothuyne misbruikte zijn positie als parlementslid om ongeoorloofd druk uit te oefenen op de administraties om zelf te mogen bouwen op watergevoelige grond in Oudenaarde. De deontologische commissie besliste dat Bothuyne een blaam krijgt.

Elisabeth Meuleman die de klacht indiende namens de Groen-fractie is tevreden. ‘Het is goed dat de deontologische commissie grondig en in alle sereniteit zijn werk heeft kunnen doen. De deontologische code laat belangenvermenging niet toe. Dat er een blaam wordt uitgesproken is een belangrijk signaal. Als de politiek nog enige geloofwaardig wil behouden moeten we ze opkuisen en mogen we geen belangenvermenging dulden.’

Meuleman is gemeenteraadslid in Oudenaarde en bond de kat de bel aan: ‘Voor ons was het duidelijk: hier is iets niet pluis. Een parlementslid heeft lokale ambtenaren proberen beïnvloeden om zijn verkavelingsvergunning voor 25 woningen in Oudenaarde, tegen alle adviezen in, goedgekeurd te krijgen. Zowel in het Vlaams Parlement als in Oudenaarde wil ik op een andere manier aan politiek doen. Regels zijn regels en ze gelden voor iedereen, ook en zeker voor politici zelf.’