SARO geeft negatief advies over leemontginning in Mater/Volkegem

01 Mei 2013

SARO geeft negatief advies over leemontginning in Mater/Volkegem

Op vindt u een zeer recent advies (dd. 24 april2013) van de SARO - Vlaamse Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening, over het voorontwerp RUP leemontginning.www.rwo.be/LinkClick.aspx?fileticket=h77Q0AXO9RY%3d&tabid=15423&mid=21839

Wat lezen we: een zeer negatief advies over het gebied Mater/Volkegem!

Zie blz. 4 van het advies: milieu-impact zeer groot, voorgestelde milderende maatregelen onvoldoende, grote mobiliteitsimpact.

Het is dus duidelijk dat ook voor de Vlaamse Adviesraad ontginning bij ons niet kan! Iets dat het stadsbestuur nooit heeft durven zeggen.

Reden te meer voor Groen om ons te blijven verzetten tegen de ontginning van onze kouters. Elisabeth Meuleman zal in het parlement dan ook vragen aan minister Muyters om het gebied Mater/Volkegem te schrappen!