Geen gevaarlijk baggerslib bij scholen en woongebied

06 Juni 2015

Geen gevaarlijk baggerslib bij scholen en woongebied

Voor een tweede keer gaf de Oudenaardse meerderheid (Open VLD-CD&V) groen licht voor het vullen van een ontginningsput van Vande Moortel met verontreinigde baggerslib. In de put die gelegen is achter de Nederename- en Oudstrijderstraat zou de komende jaren 650.000 kubieke meter slib gestort worden door de Vlaamse Overheid. Groen Oudenaarde verwerpt deze praktijken omdat de aard van het slib te gevaarlijk is en te veel risico's inhoudt voor de volksgezondheid van de omwonenden en het leefmilieu. Recente studies wijzen immers uit dat de in het slib aanwezige gebromeerde vlamvertragers schadelijk effect kunnen hebben op jonge kinderen. Ook zijn het stoffen die niet afbreken eens ze in het milieu opgenomen worden. Omdat de exploitant niet kan garanderen dat de put lekdicht zal uitgevoerd worden is er ook hier een risico dat die schadelijke stoffen in onze voedselketen terecht komen.   Op de voorbije gemeenteraad (van maandag 1 juni 2015) hebben we nogmaals het voorstel gedaan om met de stad tegen de afgeleverde milieuvergunning in beroep te gaan maar de meerderheid wou met unanimiteit van stemmen niet op ons voorstel ingaan. Inmiddels weten we dat het buurtcomité en Milieufront Omer Wattez een beroepschrift bij minister Joke Schauvliege hebben ingediend tegen de door de provincie afgeleverde vergunning. Met Groen Oudenaarde steunen we dit verzet en zullen zelf niet nalaten dit hoog op de politieke agenda te houden. We blijven er bij dat dergelijk stort niet thuishoort in de achtertuinen van een woonwijk met scholen.