23 nov 2016

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 28 november 2016

Mantelzorg Voorstel van Raadslid Elisabeth Meuleman over de ondersteuning van mantelzorgers.  

Binnen de schoot van de OCMW-raad ligt een ontwerp van beslissing voor die de mantelzorgpremie in Oudenaarde wil halveren van 619 naar 300 euro per jaar. Het argument voor deze halvering is dat met hetzelfde geld meer mensen kunnen bediend worden. De partij Groen en hun onderafdeling GroenPlus voerden vorig weekend nog actie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers. Ouders zorgen dag in dag uit voor een kind met een beperking, kinderen nemen de zorg op voor hun ouders, ouderen zorgen voor een zieke partner?
De overheid verwacht steeds meer dat mensen zorg opnemen voor een hulpbehoevend familielid. De wachtlijsten voor het rusthuis of voor voorzieningen voor mensen met een beperking zijn immers vaak ellenlang.

Het is dan ook een totaal verkeerd signaal om de premie voor mantelzorg te verlagen, in plaats van die ondersteuning verder uit te breiden. Het is een goede zaak dat de criteria voor het toekennen van de premie zal verruimd worden, maar dan moet de schepen van sociale zaken het budget optrekken.

Voorstel

 • De betoelaging van de stad aan het OCMW wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om meer mensen van een matelzorgpremie te laten genieten zonder dat de toelage wordt verminderd. De criteria voor het toekennen van de premie worden door de OCMW-raad na consultatie van de commissie sociale zaken vastgelegd.

 • Het stadsbestuur werkt samen met het OCMW aan een mantelzorgloket. Dat is één duidelijk aanspreekpunt binnen het sociaal huis waar mantelzorgers met al hun vragen terecht kunnen.

 

Graven van lokaal historisch belang


Vraag van Steven Bettens over de opmaak van een lijst met graven van 'lokaal historisch belang'
 

Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 verplicht iedere gemeente om een lijst op te maken met graven van 'lokaal historisch belang'. Alle graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde komen in aanmerking, m.a.w. zowel de vormgeving, symboliek, de plaats van het grafteken, het materiaalgebruik, de ontwerper of uitvoerder als het belang van de persoon wordt afgewogen. De graven op deze lijst dienen 50 jaar te worden bewaard en onderhouden door de gemeenteoverheid. Deze termijn kan worden verlengd. Bij ontstentenis van deze lijst kan het initiatief tot de opmaak ervan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde.

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het overlijden van Jotie T'Hooft organiseerde Jong Groen op 5 oktober 2007 een hommage aan de meest beroemde dichter van onze stad. Diezelfde avond was ook het startsein voor de eerste Jotie T'Hooft Poëzieprijs. Omdat de concessie van het graf van Jotie in 2007 dreigde te verlopen, startte Jong Groen in het najaar van 2007 ook een petitie voor het behoud van Jotie's graf en andere waardevolle graven.

"Het graf van Jotie T'Hooft moet eeuwig gevrijwaard blijven en met uitbreiding ook de graven van lokaal historisch belang op het kerkhof in de Dijkstraat." Met deze boodschap overhandigde weduwe Ingrid Weverbergh op 29/02/2008 bijna 1 100 handtekeningen aan het Oudenaardse stadsbestuur. Bij de ondertekenaars waren onder meer de auteurs Tom Lanoye en Herman Brusselmans, de muzikant Stijn Meuris en toenmalig minister Bert Anciaux. De burgemeester beloofde een definitieve oplossing.

Niettegenstaande het decreet van januari 2004;
niettegenstaande de belofte van de burgemeester bij de overhandiging van de petitie in 2/2008;
niettegenstaande het Cultuurbeleidsplan 2008 ? 2013 van de stad Oudenaarde met als een van de actieplannen het maken van "een overzicht van prioritaire ingrepen met het oog op een betere bescherming en ontsluiting van het funerair erfgoed";
niettegenstaande herhaaldelijke vragen op de gemeenteraad - deze legislatuur alleen al op 25/11/2013 en 29/09/2014 - naar en een stand van zaken over de lijst met graven van 'lokaal historisch belang';
niettegenstaande de belofte van de schepen van Burgerzaken op 25/11/2013;
is die lijst er nog steeds niet.

Vraag

 • Is de stad al begonnen met de opmaak van een lijst met graven van 'lokaal historisch belang'?
  Indien wel:
  • Op welke basis gebeurt de opmaak?
  • Gebeurt dit in samenwerking met onderlegde kunsthistorici?
  • Wanneer is de lijst klaar?

 

Milieuraad


Vraag van Steven Bettens over de Milieuraad

 

"De Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur, kortweg Milieuraad genoemd, werd opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden voor de Stad Oudenaarde.  De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de gemeente", is wat te lezen staat op de website van de Oudenaardse Milieuraad.

Hoewel er de voorbije 9,5 maanden dossiers "inzake milieu- en natuuraangelegenheden" waren, kwam de adviesraad op  8 februari 2016 voor het laatst samen.

Vraag

 • Waarom is de Milieuraad dit jaar nog maar één keer samen gekomen?
 • Wanneer is de eerstvolgende Milieuraad gepland?

 

Stationsparking aan station Oudenaarde


Vraag van Steven Bettens over de stationsparking

 

Vanaf maandag 28 november is de parking voor auto's aan het station betalend. Fietsers mogen de fietsparkeerplaatsen nog gratis gebruiken.

Vraag

Hoe/Langs waar kunnen fietsers, komende vanaf de Broekstraat de parking op rijden (zie foto)?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren