23 sep 2017

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 25 september 2017

Op dit ogenblik loopt het openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het retailpark langs de N60. Deze aanvraag staat haaks op de visie van het stadsbestuur en de voltallige gemeenteraad. De gemeenteraad keurde in zitting van 27 maart 2017 unaniem het beleidskader voor detailhandel goed. Basisdoelstellingen zijn ondermeer het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel en het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten en het versterken van kernwinkelgebieden. Voorstel De voltallige gemeenteraad herbevestigt het beleidskader voor detailhandel en geeft een negatief advies met betrekking tot het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het retailpark N60.

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over de concessies voor verlengingen van grafkelders

Na een steekproefsgewijze vergelijking met andere steden en gemeenten kunnen wij toch wel besluiten dat grafconcessies in Oudenaarde bijzonder duur zijn. De huidige tarieven bedragen 1835 euro voor een concessie + grafkelder voor 2 personen voor dertig jaar. Vooral de verlengingen nadien zijn bijzonder duur. 260 euro per persoon voor 5 jaar. Dit is 520 euro voor een grafkelder voor beide ouders, bijvoorbeeld, voor slechts vijf jaar. In andere steden en gemeenten is de initiële termijn vaak langer, en is de verlenging ook veel langer en dus indien bekeken per jaar, ook veel minder duur. Sterven treft iedereen, arme en rijk, en hiervoor hoge tarieven rekenen is toch wel bijzonder asociaal.

Voorstel

De tarieven voor concessies worden herbekeken en verlaagd. Op zijn minst wordt de concessie voor verlenging ook voor twee personen gerekend, zoals in de initiële concessie, en niet per persoon.

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over het plan-MER Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde

De gemeenteraad besliste in zitting van 29 mei 2017 dat er een evaluatie en actualisatie moest gebeuren van de ruimtelijk-economische studie die aan de basis ligt van het planproces voor de opmaak van het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde. Bovendien besliste de gemeenteraad dat het onderzoek pas kan vervolgd worden nadat de actualisatie en evaluatie werd uitgevoerd. Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 juni 2017 bevestigde de burgemeester dat de evaluatie en actualisatie in samenspraak tussen stad en provincie zal moeten gebeuren, dat het uiteindelijk op vraag van de stad is dat dit zal moeten gebeuren. Tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening van 19 september ll. vernamen we dat gewerkt wordt aan de update van de voorraad aan bedrijventerreinen.

Vraag

Zaten provincie en stad al samen over dit plan-MER / PRUP? Is de provincie akkoord met deze werkwijze? Is zij akkoord met de evaluatie en actualisatie van de ruimtelijk-economische studie alvorens verder te gaan met het proces dat al dan niet zal leiden tot de opmaak van een PRUP?

Voorstel

De gemeenteraad gaf op 29 mei ll. bij het plan-MER een advies bij consensus. De stem van de burger en het burgerinitiatief werd gehoord en leidde mee tot deze consensus. Groen pleit ervoor dat het stadsbestuur alle partners verder zal betrekken in dit proces voor de ontwikkeling van bijkomende industrieterreinen en stelt om die reden voor dat de stad Oudenaarde een inspraak- en adviesorgaan opricht met daarin vertegenwoordigers van het burgerinitiatief, van alle politieke partijen alsook andere belanghebbende partijen.

 

Voorstel van raadslid Steven Bettens voor de overlaging van de Deinzestraat (N459)

Het wegdek van de N459 (Deinzestraat) veroorzaakt over meerdere kilometers heel wat geluidsoverlast. Het gedeelte tussen de N60 en Ooikeplein bestaat uit betonvlakken. Er is een niveauverschil tussen elk betonvlak wat de oorzaak van het storende geluid is. Op een parlementaire vraag van Elisabeth Meuleman van juni van dit jaar antwoordde de minister dat er tot nu toe geen structurele onderhoudswerken zijn gepland op dit wegvak aangezien de verharding zich nog in goede staat bevindt. De minister vervolgt echter in zijn antwoord:

"Gelet op het mindere rijcomfort met mogelijke geluidsoverlast tot gevolg, zal AWV bekijken of een overlaging hier een mogelijke oplossing kan bieden."

Voorstel

De stad Oudenaarde start gesprekken op met het Agentschap Wegen en Verkeer en vraagt de overlaging van de betonvlakken om op die manier de geluidsoverlast te verminderen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren