28 jun 2018

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 23 april 2018

Door Groen toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting 23 april 2018

 • Hondenlosloopweide in Bevere
 • Inbraakpreventie op scholen
 • Het beschermen van de kouters in Mater/Volkegem
 • Coachingtraject voor de strijd tegen zwerfvuil
 • Herinrichting van de Berchemweg (N8) ter hoogte van de Meldenstraat
 • Wacht- en schuilhuisjes aan de ophaalbrug

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over een hondenlosloopweide in Bevere

Luc Provoost en Geert Verheyen, eigenaars van een stukje grond in Bevere, zijn bereid hun grond ter beschikking te stellen voor de inrichting van een hondenlosloopweide. Het stuk, gelegen naast de tuin van de Irish Pipes, is niet groot maar zeer goed gelegen. Aan een doodlopende straat, vlak bij een woonwijk. De eigenaars, zelf hondenliefhebbers, zijn er van overtuigd dat een hondenlosloopweide op die plek de sociale cohesie in de buurt zal verhogen. Het stuk is al bijna volledig omheind. Enige investering voor de stad: een stuk afsluiting en veilige poort aan de straatzijde, zitbanken en een vuilbakje en wat onderhoud.

Vraag

Is de stad bereid op dit voorstel in te gaan?

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over inbraakpreventie op scholen

De Broebelschool werd al drie keer slachtoffer van een inbraak, KBO Bevere vier keer. Nu werd op 9 maart ook ingebroken in de KBO-school "De Kameleon" in Eine. Ook secundaire scholen werden al slachtoffer van inbrekers. Inbrekers zijn uit op geld, maar zorgen ook steeds voor een ware ravage waardoor de schade hoog oploopt. Ontmoedigend voor leerkrachten, beangstigend voor de kinderen op school.
Scholen hebben het moeilijk om uit de krappe werkingsmiddelen ook nog middelen vrij te maken voor inbraakpreventie en alarmsystemen.

Voorstel

De stad werkt een subsidiereglement uit (naar analogie met reglementen in andere steden en gemeenten) waarbij scholen en verenigingen subsidies kunnen krijgen voor een veiligheidsanalyse en voor het nemen van preventieve maatregelen tegen inbraak.

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over het beschermen van de kouters in Mater/Volkegem

Goed nieuws voor de kouters van Mater/Volkegem: de Raad van State vernietigde het GRUP Vlaamse Leemstreek voor het deelgebied Mater/Volkegem. Er komt dus geen leemontginning op onze kouters. Die blijven ingekleurd als agrarisch gebied in plaats van ontginningsgebied. Een grote overwinning voor buurtbewoners, landbouwers en natuurverenigingen. Om ook dergelijke plannen in de toekomst onmogelijk te maken pleit Groen er voor om de kouters als erfgoedlandschap te beschermen. Volgens het Onroerenderfgoeddecreet kunnen landschappen in een RUP afgebakend worden als erfgoedlandschap en op deze manier beschermd worden. De gemeente kan hiertoe initiatief nemen.

Voorstel

De gemeente start een erfgoedlandschappendossier op bij Onroerend Erfgoed om onze kouters definitief te beschermen.

 

Voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman voor een coachingtraject voor de strijd tegen zwerfvuil

Op de gemeenteraad van 20 februari 2017 stelde Groen voor een Zwerfvuilactieplan uit te werken. We somden meerdere elementen op die in het plan kunnen voorkomen. Een ervan was de inschrijving voor en deelname van de stad aan het coachingtraject voor gemeentes en intercommunales, dat door "In de vuilbak" wordt georganiseerd ("In de vuilbak" was op dat moment het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en was een samenwerking van de OVAM, Fost Plus en de lokale overheid). De schepen antwoordde dat de intercommunale was ingeschreven in het coachingproject dat door "In de vuilbak" georganiseerd werd. Er werden twee gemeenten als pilootproject binnen onze intercommunale aangeduid: Zwalm en Brakel. Uit hun bevindingen zouden de beste elementen intercommunaal toegepast worden.

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 herhaalden we ons voorstel om in te schrijven op een coachingtraject: “Het is belangrijk de plaatsen in onze stad met de grootste zwerfvuilproblematiek (de zogenaamde hotspots) te kennen, een handhavingsbeleid te voeren, het veegbeleid eventueel aan te passen, een adequaat vuilnisbakkenbeheer te hebben, campagnes te voeren, duidelijk te communiceren,... Om die reden worden coachingtrajecten opgezet. Dit is een intensieve begeleiding en coaching door de medewerkers van Vlaanderen Mooi - het vroegere "In de vuilbak" - rond het lokaal zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Vlaanderen Mooi voorziet ook de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen.” Toenmalig schepen Richard Eeckhaut (CD&V) antwoordde dat wij “ons zeker inschrijven als kandidaat voor een coachingtraject, maar wel liefst intercommunaal. We willen daarenboven een personeelslid (gedeeltelijk) vrijstellen om dergelijk traject in onze intercommunale op te volgen.

Momenteel, en tot half mei, loopt een nieuwe oproepronde om in te schrijven voor een coachingtraject (zie http://mooimakers.be/coachingtrajecten).

Voorstel

De stad Oudenaarde gaat in op de oproep en vraagt een coachingtraject aan.

 

Vraag en voorstel van raadslid Steven Bettens over de herinrichting van de Berchemweg (N8) ter hoogte van de Meldenstraat 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een voorstel klaar om de Berchemweg (N8) ter hoogte van het kruispunt met de Meldenstraat herin te richten. Op de Berchemweg wordt een asverschuiving voorzien, er zouden middeneilanden komen en voor de bushaltes worden verhoogde perrons aangelegd. Om een visuele vernauwing te creëren en het poorteffect sterk te benadrukken worden tegenover de middeneilanden verhoogde eilanden voorzien. "Het bekomen poorteffect kan snelheidsremmend werken op de N8 Berchemweg." Oversteekplaatsen voor voetgangers zouden verdwijnen en de maximumsnelheid blijft behouden op 70 km/u.

Vragen

 • Is het voorstel van AWV definitief of kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden?
 • Wordt (de staat van) het rioolstelsel tijdens deze werken gecontroleerd?
 • Op welke manier werden aanpalenden en omwonenden betrokken bij de herinrichting van dit kruispunt?
 • Waarom is de stad akkoord met het weghalen van de oversteekplaatsen voor voetgangers op de Berchemweg? Aan de ene kant van de Berchemweg zijn de lokalen van een jeugdbeweging, aan de andere kant is er even verder een school.

Voorstel

 • De stad vraagt het AWV om de oversteekplaatsen voor voetgangers te behouden.
 • De stad vraagt aan het AWV een snelheidsbeperking van 50 km/u ter hoogte van de doortocht van het centrum van Melden.

 

Vraag van raadslid Steven Bettens over wacht- en schuilhuisjes aan de ophaalbrug

De vraag voor schuilhuisjes aan de ophaalbrug kwam tijdens eerdere zittingen van de gemeenteraad al aan bod. Dat fietsers en voetgangers bij slecht weer kunnen schuilen terwijl ze wachten aan de brug zou de evidentie zelve moeten zijn.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 juni 2016 antwoordde de schepen dat de schuilhuisjes eigendom waren van Clear Channel. Begin 2017 verliep het contract met dit bedrijf. De schuilhuisjes verdwenen. Volgens de schepen kon bij de heraanleg van de Bourgondiëstraat - de werken hiervoor moesten toen nog beginnen - overwogen worden om daar een schuilhuisje op te nemen. Voor de Margaretha van Parmastraat zou het iets moeilijker liggen, maar het kon bekeken worden of het past in het geheel.

Vraag

Wil de stad aan beide zijden van de ophaalbrug opnieuw schuilhuisjes voorzien?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren