Groen legt focus op welbevinden op de werkvloer

04 Juli 2015

Het OCMW van Oudenaarde heeft te maken met een hoog ziekteverzuim. Er wordt vooral ingezet op repressieve maatregelen om dit ziekteverzuim aan te pakken. Op uitdrukkelijke vraag van Groen wordt nu ook ingezet op het welzijn van het personeel op de werkvloer en komt er een heus gezondheidsbeleid voor het personeel.   Vanuit Groen werd de vraag gesteld om de druk van langdurig zieken op het personeelscorps te meten. Daarnaast moet er onderzocht worden of de opsplitsing van het WLZ in twee campussen met hetzelfde aantal personeelsleden wel werkbaar is. Om het ziekteverzuim aan te pakken wordt momenteel ingezet op repressieve maatregelen: verzuimgesprekken, meer controle van de zieke personeelsleden door Securex,...

 

Op voorstel van Groen OCMW-raadslid Wouter Decoodt wordt nu ook ingezet op het welbevinden op de werkvloer.

Er wordt een werkgroep opgericht vanuit het personeel die voorstellen voor een gezondheidsbeleid moet uitwerken.

Daarnaast komt er in het najaar een personeelsbevraging waarin gepeild wordt naar welzijn op het werk. Het zal belangrijk zijn dat zoveel mogelijk personeelsleden mee doen aan deze bevraging. Op die manier krijgen we een accurater beeld en kan er meer gepast ingezet worden om het welbevinden op het werk te verbeteren.

 

Vanuit Groen Oudenaarde wordt het welbevinden op het werk van nabij opgevolgd.

Voor tips of bedenkingen kan je Wouter Decoodt steeds aanspreken of contacteren via [email protected] of 0486 37 49 03.