Zet opnieuw lokfietsen in tegen fietsdiefstallen

11 Januari 2024

Zet opnieuw lokfietsen in tegen fietsdiefstallen

Fietsdiefstallen zijn nog steeds een plaag in onze stad. De voorbije jaren stelden we met Meer dan Groen meermaals de vraag om lokfietsen in te zetten tegen fietsdiefstallen.

Foto: Belga Image.

 

De voorbije jaren stelden we met Meer dan Groen meermaals de vraag, zowel tijdens de gemeenteraad als tijdens de politieraad, om lokfietsen in te zetten tegen fietsdiefstallen. Fietsdiefstallen zijn nog steeds een plaag in onze stad. Fietsen die met een stevig slot zijn vastgemaakt, verdwijnen. Dit is niet het werk van iemand die vlug even een fiets ‘leent’ en die een paar honderd meters verder weer achterlaat maar van georganiseerde bendes. Aangepaste wetgeving zal het mogelijk maken om makkelijker lokfietsen in te zetten in de strijd tegen georganiseerde bendes die het op fietsen gemunt hebben. ‘Wij vragen de burgemeester en de politie om alle voorbereidingen te treffen en een plan van aanpak uit te werken om lokfietsen in te zetten tegen fietsdiefstallen in onze stad,’ roept raadslid Elisabeth Meuleman op.

 

‘Al jaren zijn fietsdiefstallen een groot probleem, zeker aan het station maar ook elders in de stad,’ steekt Groen raadslid Elisabeth Meuleman van wal, ‘en wij herhalen dus onze vraag om de strijd tegen fietsdiefstal op te voeren. Dit kan in de eerste plaats door comfortabele en diefstalveilige fietsparkeerplaatsen te voorzien, aan het station, het zwembad, op of rond de markt en andere plaatsen te voorzien. Ook stadsbewoners in rijhuizen zonder garage moeten de mogelijkheid hebben om hun fiets te stallen in een afgesloten, veilige fietsenstalling. In tegenstelling tot andere steden hebben we die in Oudenaarde niet en is hier geen beleid rond.’

 

Lokfietsen moeten helpen dieven op te sporen

Maar er kan meer volgens Meuleman: ‘We herhalen ook onze vraag om met lokfietsen (fietsen uitgerust met een gps-volgsysteem) te gaan werken. Andere steden (bv Oostende, Gent, Mechelen en Leuven) passen deze techniek al toe. Met Meer dan Groen vroegen we eerder al om dit ook in Oudenaarde te doen. Op dit moment kan de politie lokfietsen echter alleen maar inzetten als er indicatie is van georganiseerde misdaad. Lokfietsen vallen onder de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) en een BOM-magistraat moet telkens toestemming geven. De BOM-magistraat oordeelde toen dat de situatie in de stationsbuurt onvoldoende was om de procedure van de lokfiets in te zetten.’

 

‘Nu wordt die wetgeving echter gewijzigd. Minister van Quickeborne wil het de politie makkelijker maken en komt daarom met een wetsontwerp waarbij de politie de lokfiets dan gewoon kan inzetten in samenspraak met het parket, zonder toestemming van een BOM-magistraat. De nieuwe procedure is veel minder omslachtig, met minder administratieve werklast en moet ervoor zorgen dat de lokfiets systematischer wordt ingezet door de lokale politie. Politiezones Gent en Brussel bereiden zich al voor. Wij vragen dat ook onze politiezone dat al doet.’

 

‘De fietsersbond is voorstander van het inzetten van lokfietsen omwille van de effectiviteit. Onlangs nog leidde een gps tracker in een fiets de politie in Merksplas naar een loods met 300 gestolen fietsen waarbij een Nederlandse bende kon worden opgerold. Gezien dieven alsmaar drastischer tewerk gaan vragen wij dat zowel de burgemeester als de politiezone de nodige initiatieven nemen zodat lokfietsen snel kunnen ingezet worden,’ besluit Elisabeth Meuleman. ‘Als je je als fietsstad wil profileren moet je er ook voor zorgen dat fietsen veilig kunnen achtergelaten worden. De gewijzigde wetgeving zal dit mogelijk maken en wij vragen om alles hiervoor in gereedheid te brengen.’