Wouter Decoodt

Wouter Decoodt

Wouter Decoodt

Wouter is (pleeg)vader van vier lieve meisjes en werk voor vzw aPart.

Politiek moet verbinden, ook over de partijen heen.

In de jeugdzorg, de ondersteunende projecten van onderwijs, de CLB's, de psychiatrie, VAPH, maatwerk, armoedebestrijding, ... werd de voorbije legislaturen in stilte bespaard op personeel en werkingsmiddelen. Wachtlijsten waren nog nooit zo lang. Cliënten krijgen vaak niet meer de noodzakelijke ondersteuning en belanden op straat.

De aanpak van armoede is niet te herleiden tot één simpele oplossing. Armoede = fundamenteel onrechtvaardig en moet op meerdere fronten tegelijk aangepakt worden. Kinderen laten opgroeien in armoede is hen onrecht aandoen. Verleg de focus van controle naar ondersteuning.

Wouter Decoodt

Gemeenteraadslid

Wouter is (pleeg)vader van vier lieve meisjes en werk voor vzw aPart.

Politiek moet verbinden, ook over de partijen heen.

In de jeugdzorg, de ondersteunende projecten van onderwijs, de CLB's, de psychiatrie, VAPH, maatwerk, armoedebestrijding, ... werd de voorbije legislaturen in stilte bespaard op personeel en werkingsmiddelen. Wachtlijsten waren nog nooit zo lang. Cliënten krijgen vaak niet meer de noodzakelijke ondersteuning en belanden op straat.

De aanpak van armoede is niet te herleiden tot één simpele oplossing. Armoede = fundamenteel onrechtvaardig en moet op meerdere fronten tegelijk aangepakt worden. Kinderen laten opgroeien in armoede is hen onrecht aandoen. Verleg de focus van controle naar ondersteuning.